Om oppmodinga til avisboikott: – Ho manglar forståing for media si rolle