Etter ni år med diskusjonar er det full semje om det ein IKKJE ville ha