Noko som har irritert meg i det siste er desse inkjeseiande svara. Dei har berre auka og auka, og det ser ut til at auken er aukande.