«Det er ikkje alltid dei smarte som er klokast» – ei oppleving med Chat GPT

foto