«Ein kan sjå på helse som eit lotteri, der eit sjukdomsfritt liv er førstepremien»