– Arbeidsplassar vil forsvinne, investeringar vil tørke inn, næringslivet vil flagge ut og tolleknivar og trollkjerringar vil regne frå himmelen

foto