Feminisme er ikkje løysinga på menns problem. Feminisme er problemet

foto