«Men vi kan vel få nokon til å skifte den lyspæra?»