Kjerkol: Helsetenesta ikkje god nok til å fange opp sjuke som kan vere farlege

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier at helsetenestene ikkje er gode nok til å handtere sjuke som kan vere farlege.
innenriks

Politiet meiner mistanken om at det var psykiatri som låg bak massedrapet på Kongsberg er styrkt. 

Politiets tryggingsteneste (PST) varsla i 2018 helsevesenet om at mannen var farleg, og seier det må saumfarast korleis det vart følgt opp.

– Vi har på meir sjølvstendig grunnlag grunn til å sjå på dei alvorlege sjuke, som kan vere farlege for omgivnadene sine. Der er ikkje helsetenesta god nok i dag, det er dokumentert gjennom andre saker og annan dokumentasjon, seier Kjerkol i NRKs Dagsnytt 18.

Ho legg til at ho har teke opp med justisministeren korleis samarbeidet mellom politi og helsevesenet er.

(©NPK)