Arbeidarpartiet med framlegg til budsjett 2020

Ønsker tiltak for barnefamiliar

  Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nyhende

Stranda Arbeidarparti har fremja framlegg om å tilby gratis barnehage og skulefritidsordning (SFO) for barn nummer tre og over til alle familiar busett i kommunen.