Ny tilskotsmoglegheit for lag og organisasjonar

- Vil bidra til lokalsamfunnet

Stranda Energi har oppretta eit nytt fond lag og organisasjonar kan søkje på.

Stranda energi sitt aktivitetsfond er open for søknader frå alle lag og organisasjonar i Stranda kommune.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Aktivitetsfondet på 150.000 kroner blir fordelt utover på eit eller fleire prosjekt.