Stranda treningssenter og Stranda folkebibliotek:

Held ope inntil vidare

Nye koronatiltak fører til nye nedstengingar mange stadar i landet. Stranda treningssenter og Stranda folkebibliotek held førebels ope.

– Det verst tenkelege scenarioet er at grunnlaget for treningssenteret forsvinn med ei ny nedstenging, seier taktperson for Stranda treningssenter Janet Alme. 

Nyhende

Stranda treningssenter opna att i juni, etter den første runden med koronanedstengingar. No håpar dei å kunne halde opent etter nye koronarestriksjonar torsdag: