«Artist in residence»

Geirangerprosjekt til fase to

Forprosjektet «Artist in residence» eit steg nærare draumen om eit kreativt sentrum for kreative sjeler i verdsarvområdet og omegn.

Nøgd direktør: Katrin Blomvik Bakken seier det er svært gledeleg at prosjektet no kan halde fram til fase to etter at Norsk Kulturfond har valt å gje ei økonomisk støtte.  Foto: Hyke Studio

Nyhende

Måndag denne veka melder Norsk Fjordsenter på si Facebook-side at dei har fått tildelt midlar for fase to i AIR prosjektet.