Frist for innsending er 1. november 2021

Kven skal få kulturprisen for 2021?

Kulturprisen er på kroner 10.000 og alle kan vere med å stemme fram kandidatar.

Fekk prisen i fjor: Odd Normann Hoff fekk tildelt prisen i 2020 frå kulturleiaren i Stranda, Elisabet Opsvik.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Kulturprisen for 2021 skal delast ut til einskildpersonar, lag eller organisasjonar som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege.