Vil bevisstgjere kva som er lov og ikkje

Førebyggjande avdeling ved Møre og Romsdal politidistrikt har utarbeidd ein rettleiar om kva som er lov og ikkje lov i høve el-sparkesyklar.

Informasjon: Politibetjent Ole-André Ringstad ved Sykkylven politistasjon fortel at i rettleiaren får ein fleire råd og tips.   Foto: Christine Fohlin Verneland

Nyhende

Politibetjent Ole-André Ringstad ved Sykkylven politistasjon kan fortelje at rettleiaren er sendt ut til rektorane ved alle barneskulane og ungdomsskulane i Sykkylven og Stranda.