TV-aksjon rekord for denne kommunen

På nokre få dagar har den eine kommunen i Nyss sitt dekningsområde tatt rekord, medan den andre fell lågare på pallen.

Barn, ikke brud: Årets tv-aksjon har som mål å hjelpe og sikre framtida til unge jenter. Kvart tredje sekund blir ei ung jente gifta vekk ein stad i verda.  Foto: Plan International Norge

Nyhende

På Facebook skriv ordførar i Sykkylven Odd Jostein Drotninghaug at dei har nådd ny innsamlingsrekord i den årlege TV-aksjonen.