– Dette var svært gledeleg

I år, som i fjor, har fotograf Stefine Marie Skare gjort det svært godt i den årlege fotokonkurransen til Møre og Romsdal Fotograflaug.

Fleire premieringar: Fotograf Stefine Marie Skare er god nøgd med utteljinga i fotokonkurrasen. Fire av fire bilete vart premierte.   Foto: Privat

Nyhende

Alle dei fire bileta ho sende inn til konkurransen blei premierte.