Så lite brukar Stranda og Sykkylven på aktivitetstilbod for barn og unge

Stranda og Sykkylven brukar mindre enn lands- og fylkessnittet på aktivitetstilbod for barn og unge.  Foto: Arkiv

Nyhende

Fylkesstatistikken 2021 viser kor mykje kvar kommune brukar på aktivitetstilbod for barn og unge. Variasjonen er stor, og Stranda og Sykkylven ligg under både lands- og fylkessnittet.