Denne kommunen har størst andel innvandrarar i fylket

I fleire av kommunane i Møre og Romsdal utgjer innvandrarbefolkninga ein stor del av det totale innbyggartalet. Kommunen som har størst andel innvandrarar i fylket er Stranda.

Tilflytting: Kvar femte person i Stranda er innvandrar.  Foto: Arkiv

Nyhende

Ifølgje Fylkesstatistikken 2021 er Stranda kommunen i fylket med flest innvandrar, med ein andel på. 20,9 prosent. Det vil seie at om lag kvar femte person som bur i Stranda er innvandrar.