Fekk snakke med ferjefolket og sjå lokal innovasjon