Populært med nyhøgde, lokale juletre – vart riven vekk på kort tid

foto