Sikta for ruskøyring - påstod at sjåføren stakk av