Presenterte fersk rapport – peikar på problem i strukturen