Vil kvitte seg med ferjekai grunna krevjande økonomi