Ho har takka ja til leiarstilling i kommunen og gler seg til å starte