Så lite brukar Stranda og Sykkylven på aktivitetstilbod for barn og unge

foto
Stranda og Sykkylven brukar mindre enn lands- og fylkessnittet på aktivitetstilbod for barn og unge. Foto: Arkiv