Skrinlegg planlagd nedlegging – satsar i stort på lokalt tannlegetilbod