Feira storstova: – Den er alfa og omega for alt som skjer i dalen