Vart ikkje høyrt: – Ei endring som får store konsekvensar