Her skal det byggast nye bustader – med panoramautsikt

foto