Naboar kjenner seg feilinformert om nytt bygg

foto