Frå den eine til den andre: – Eg har vore «møbelmann» i alle år