Kontaktforbod og valdsalarmar – slik er situasjonen i området vårt