Dei var 22 tilsette ved årsskiftet – no er dei berre fem