Diskuterte å opne legekontora att: — Eg vil ikkje bli sett på som eit dårleg menneske

foto