Først då kan dei med rette kalle seg ordførarar

foto