Ekstremvêret «Ingunn» – dette er oppmodinga frå kommunen