Har fått midlar til ny stilling – skal sikre oppfølging av ungdom