Habilitet, budsjett, og demokratiske rettar – dette skal politikarane i Stranda diskutere

foto