Ho ser at barn slit: – Dei er sløve og «avskrudde»