Tilsett ved skulen tok parkeringsproblema i eigne hender

foto