Vil varme opp hotell med varme frå hydrogenanlegg

foto