Klaga på tilhøve ved omsorgsbustad – fekk svar frå kommunen