Det viser oversikten over handler som Høyre har offentliggjort over aksjekjøpene til ålesunder Sindre Finnes.

Det var 3. juni 2020 at Solberg-regjeringen offentliggjorde sin hydrogenstrategi. Dette skulle være et steg mot lavutslippssamfunnet. Hun trakk også fram denne strategien under sin tale til landsmøtet september samme år.

Selskapet Hexagon produserer trykktanker i kompositt for lagring og transport av blant annet hydrogen. Hydrogensatsinga er senere blitt skilt ut i et eget selskap – Hexagon Purus. Ålesunder Knut Flakk er styreleder i Hexagon, selskapet har hovedkontor i Korsegata i Ålesund.

Kjøpte seg opp

I perioden september 2014 til oktober 2021 gjorde Sindre Finnes om lag 130 handler (kjøp og salg) av Hexagon-aksjer. Han kjøpte seg betydelig opp i selskapet våren 2020 før regjeringen lanserte sin hydrogenstrategi juni 2020.

I perioden 15. mai til 29. mai kjøpte han 9000 aksjer og solgte 4500. Fra strategien ble lansert så solgte han seg ut av selskapet.

Her er oversikten over Finnes sine handler i Hexagon Composites fra januar til juni 2020:

DatoAntall aksjer kjøpt/solgt
11.02.20201200
12.02.20201200
13.03.20202500
13.03.2020-1200
16.03.20201500
19.03.20202200
14.04.2020-2000
14.04.20202000
15.04.20201600
15.05.20201500
25.05.20202000
25.05.20202500
27.05.2020-2500
28.05.20203000
29.05.2020-2000
03.06.2020-2000
04.06.2020-2500
04.06.2020-2000
04.06.2020-2000
05.06.2020-2000
05.06.2020-3000

Sindre Finnes begynte å kjøpe seg opp i februar, og fortsatte oppkjøpene til slutten av mai, før han så solgte seg ned i selskapet.

Det siste kjøpet ble gjort 28. mai, de neste åtte dagene solgte Finnes totalt 15.500 aksjer, like mye som han hadde kjøpt opp i løpet av første halvår 2020:

Illustrasjonen viser en oversikt over alle handlene Sindre Finnes gjorde i Hexagon-aksjen i 2020. De blå søylene viser kjøp i løpet av 2020, de røde søylene viser salg. Regjeringens hydrogenstrategi ble lagt fram 3. juni 2020.

Aksjen steg i verdi

Hexagon Composites-aksjen steg i verdi i dagene da regjeringen lanserte hydrogen-strategien 3. juni 2020. Ved inngangen av mai lå kursen på 21 kroner per aksje, 5. juni, da Finnes gjorde sine siste salg av aksjen, var kursen på 28 kroner per aksje.

Illustrasjonen viser utviklingen i Hexagon-aksjen fra 1. mai 2020 til midten av juni samme år. Det store hoppet kom i dagene rundt da regjeringen lanserte sin hydrogen-strategi 3. juni 2020. Foto: Oslo Børs/Euronext

Nordeas investeringsdirektør Robert Næss sier til Sunnmørsposten at det ikke nødvendigvis er slik at regjeringens strategi er årsak til prisoppgangen i begynnelsen av juni 2020. 3. juni kom Hexagon Purus også med en nyhet om en kontrakt med Toyota. På kort sikt er denne kontrakten viktigere for kursoppgangen, mener han:

– Det var generelt en god tid for hydrogenaksjer i den perioden. Ut fra nyhetsflyten i mai/juni 2020 virker det som kontrakten er viktigere for kursoppgangen på kort sikt. På lang sikt kan regjeringens strategi virke positivt på kursen, sier Næss.

Han sier at det ikke nødvendigvis er slik at tilgang på informasjon om regjeringens hydrogenstrategi trenger å være innsideinformasjon. Næss peker på definisjonen på innsideinformasjon: Informasjonen må være presis, det må være informasjon andre ikke har og det man har informasjon om vil kunne påvirke kursen på en aksje.

– Informasjon om strategien er kanskje ikke presis nok til at det kommer inn under innsideinformasjon. Disse aksjene har gått opp over tid – det er ikke en hemmelighet at hydrogen blir viktig for lavutslippssamfunnet, sier Næss.

– Dessuten solgte han litt de siste dagene før, og gjorde kjøp helt fra februar av. Handlene trenger ikke ha sammenheng med strategien regjeringen la fram, sier han.

Kjøpte flere hydrogen-aksjer

Hexagon var ikke den eneste hydrogen-aksjen Finnes hadde kjøpt seg opp i før lanseringen av hydrogensatsinga i juni 2020. Han hadde også handlet flere titalls ganger i det norske selskapet NEL ASA som utvikler teknologi innenfor hydrogen-infrastruktur.

– Finnes har handlet Hexagon-aksjer over lang tid. Mønsteret tyder ikke på at han har handlet på den konkrete informasjonen. Han har vært glad i hydrogen-aksjer, deriblant Hexagon, men NEL er den hydrogen-aksjen han har handlet mest, sier Næss i Nordea.

NEL nevnes konkret i regjeringens hydrogensatsing. Også Flakkgruppens prosjekt Hellesylt Hydrogen Hub nevnes i strategien, som har et bilde fra et Hexagon-anlegg.

Sunnmørsposten har ikke fått kontakt med Sindre Finnes, men hans advokat uttaler på generelt grunnlag at det ikke er noen «indikasjoner på at noen av Finnes sine aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter». Les hele tilsvaret lenger nede i saken.

Faksimile fra regjeringens hydrogenstrategi lagt fram juni 2020. Bakgrunnsbildet er fra et Hexagon-anlegg. Foto: Regjeringen.no

Kan ha gjort Erna inhabil

Fra talerstolen under Høyres årsmøte 11. september 2020 trakk Erna Solberg fram hydrogensatsinga. I samband med årsmøtet sa hun til Dagens Næringsliv at Norge ikke bare skal være en olje- og vannkraftnasjon, men også en hydrogen-nasjon

– Vi kommer til å bruke milliarder på hydrogen, både i form av økte kostnader på anbudene vi lager og på infrastruktur, men totalsummen og over hvor mange år er usikkert, sa hun til avisen.

Statsminister Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte på Gardermoen september 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det har vist seg at enkelte av Finnes sine 3.600 handler har vært problematiske, da de kan ha gjort Erna Solberg inhabil i hennes virke som statsminister. Solberg har innrømmet at hun kan ha vært inhabil i flere saker da hun var statsminister, men både Finnes og Solberg har sagt at hun ikke har gitt ham innsideinformasjon.

Dette gjentok hun i et intervju med NRK torsdag:

– Jeg er sikker på at jeg ikke har gitt Sindre hemmeligheter eller innsideinformasjon eller gitt han orienteringer om saker vi jobber med. Jeg sa også på fredag at jeg ikke kan være sikker på om han kan ha oppfattet noe, reagert på noe eller sett noe, sa Solberg.

NRK skriver også at SV vil be Solberg om en skriftlig redegjørelse av aksjesaken, hvor hun vurderer omfanget av egen inhabilitet.

– Det er helt avgjørende at kortene kommer på bordet, og Stortinget må ha grundigere og mer helhetlig informasjon enn vi kan få gjennom presseoppslag alene, sier Audun Lysbakken. Han sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV.

Både Venstre og Arbeiderpartiet støtter kravet, skriver NRK. Solberg har allerede indikert at hun vil takke ja til en muntlig høring om saken.

Finnes avviser uregelmessigheter

Sunnmørsposten har tatt kontakt med advokatfirmaet Elden som håndterer pressehenvendelser for Sindre Finnes. De har ikke svart på vår henvendelse. I en generell uttalelse torsdag skriver advokat Thomas Skjelbred på vegne av Sindre Finnes at «media har i økende grad et betydelig antall detaljspørsmål i saken», men Finnes vil ikke i den nærmeste framtid stille til intervju:

«Det er ikke forsvarlig for Finnes – eller meg – fortløpende å svare ut detaljspørsmål i saken med nødvendig presisjon og etterrettelighet som samtidig ivaretar Finnes grunnleggende rettssikkerhet. Jeg vil bistå Finnes med å utarbeide nødvendig oversikt og svar dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det. Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken, men det vil ta tid», skriver advokaten i en e-post til pressen.

«Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut ifra det som er rapportert i media, ingen indikasjoner på at noen av Finnes sine aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter», skriver advokaten.