Det er NRK som melder dette.

En 25 år gammel mann omkom da det eksploderte i en tank på oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua i Liabygda i Stranda. Ulykka skjedde i juni i fjor. Det viste seg å være en eksplosjon på en større flåte i forbindelse med fiskeoppdrett.

  • Ifølge NRK har Arbeidstilsynet reagert på at virksomheten ikke kan dokumentere at avdøde hadde egnet informasjon, opplæring eller øvelse i mulig brann- og eksplosjonsfare ved ensilasje.

  • De mener også at ulykken kunne vært unngått om virksomheten hadde kartlagt mulige farer knyttet til ensilering. Det er arbeidsgivers plikt å kartlegge og vurdere risiko i arbeidsmiljøet.

  • Kartlegging og risikovurdering knyttet til ensilasje beskriver ikke farene for kvelning forårsaket ved frigivelse av uønskede gasser som metan og hydrogensulfid.

  • Ensilasjeanlegget har hatt flere svakheter som har bidratt til at ulykken kunne inntreffe. Det har ikke vært mulighet å ha kontroll over autolysen.

  • Arbeidstilsynet reagerer også på at virksomheten ikke har hatt kunnskap eller kontroll med mulig brann- og eksplosjonsfare som kan oppstå med ensilering.

Politiet er fortsatt ikke ferdig med etterforskningen.

Knut Eilert Røsvik ved Hofseth Aqua AS sier til NRK at de har samarbeidet tett med Arbeidstilsynet etter ulykka.

– I forhold til brudd, er det ting vi skulle vært foruten. Det går på forhold som vi ikke har hatt kunnskap om, eller oppmerksomhet på, sier Røsvik.

Han påpeker at hendelsen skjedde på helt nytt utstyr, en ny forflåte og at de brukte erfarne systemleverandører.

– Vi ser i ettertid at vi i for stor grad har stolt på at de har levert og konstruert trygge system, og så ser vi at det dessverre ikke fullt ut er tilfelle, svarer Røsvik til NRK.

Familien til den omkomne ønsker ikke kommentere saka.

Saka blir oppdatert.