I kva for kommune får ein best betalt for å vere folkevald?