Ny forskrift kan gjere populært sommararrangement forbode