Helsestyresmaktene skal revurdere éin-metersregelen i kultursektoren