Trener for livsviktige oppdrag: – Hærverk gjer det utrygt