Ti medlemmar i lokalpartiet melder seg ut – kan ikkje stå inne for framtoningen